Opłaty członkowskie

Składki członkowskie Związku Zawodowego Filmowców

Zasady opłacania składek członkowskich

Składka członkowska wynosi 30 zł miesięcznie.

Składki członkowskie należy opłacać:
-Miesięcznie poprzez płatność cykliczną (subskrybcje) . System automatycznie co miesiąc przelewa z karty 30 zł.
-Rocznie – do 10 lutego (360 zł)
Składki można opłacać za pośrednictwem niniejszej platformy, wybierając poniższe opcje (miesięczna cykliczna  lub składka roczna)

Osoby powyżej 65 r.ż. mogą wystąpić do zarządu z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacania składek.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2