Zapraszamy osoby należące do ZZF na II WALNE ZEBRANIE członków i członkiń Związku Zawodowego Filmowców.

KIEDY:

Termin: 13 maja 2023 r. (sobota), godz. 10.00

GDZIE:

Kino Elektronik, Warszawa ul. gen. Józefa Zajączka 7

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie walnego zebrania przez przewodniczącego oraz Zarząd Związku Zawodowego Filmowców

2. Wybór przewodniczącego zebrania i komisji skrutacyjnej

3. Sprawozdanie z działalności ZZF za 2022 rok

4. Absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy

5. Wybór brakujących członków Zarządu ZZF

6. Omówienie i dyskusja na temat Filmowego Regulaminu Pracy oraz postulatów i kierunków rozwoju ZZF

7. Przedstawienie planów działalności do końca 2023 roku

8. Omówienie zaległości składek członkowskich i budżetu ZZF

9. Wolne wnioski, uwagi, dyskusje

10. Zamknięcie walnego zebrania

PEŁNOMOCNICTWA

Osoby, które nie będą mogły wziąć osobistego udziału w Walnym Zebraniu, mogą ustanowić pełnomocnika.

Jedna osoba może posiadać maksymalnie dwa pełnomocnictwa, podpisane przez osoby, które Wam ich udzielają.

Prosimy o przyniesienie ze sobą na zebranie walne wydrukowanych i podpisanych pełnomocnictw.

POBIERZ PEŁNOMOCNICTWO

Szczegóły, porządek obrad, wzór pełnomocnictwa znajdziecie też w newsletterze.

Spotykamy się 13 maja o godz. 10-tej w warszawskim „Elektroniku”.