Zasady opłacania składek członkowskich

Składka członkowska wynosi 30 zł miesięcznie.

Składki członkowskie należy opłacać:
kwartalnie (90 zł) – do 10. dnia kwartału
albo
rocznie – do 10 lutego.
Składki można opłacać za pośrednictwem niniejszej platformy, wybierając poniższe opcje (płatności za I, II, III, IV kwartał lub składka roczna)

albo przelewem na konto:

Związek Zawodowy Filmowców
ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa        
NIP: 5213918121, REGON: 388016090
nr konta: 05 2490 0005 0000 4530 6230 1055

W tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko + składka dany kwartał

Osoby powyżej 65 r.ż. mogą wystąpić do zarządu z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacania składek.