Sekcja Grip

Szymon Polak
Paweł Traut
Maciej Szafnicki
kontakt: grip.zzf@filmowcy.art