Sekcja Reżyserska

Adam Santura
Katarzyna Dominiak
Agnieszka Olejnik
Marcin Krzysztof Sobociński
Sambor Wilk
kontakt: rezyserska.zzf@filmowcy.art