Sekcja Produkcji

Krzysztof Mrowiec
Janusz Poborczyk
Magdalena Nebelska
Tomasz Kotuliński
Jarosław Jakubiec
kontakt: produkcja.zzf@filmowcy.art