Składki członkowskie:

Zasady opłacania składek członkowskich

Składka członkowska wynosi 30 zł miesięcznie.

Składki członkowskie należy opłacać:
-Miesięcznie poprzez płatność cykliczną (subskrybcje) . System automatycznie co miesiąc przelewa z karty 30 zł.
-Rocznie – do 10 lutego (360 zł)
Składki można opłacać za pośrednictwem niniejszej platformy, wybierając poniższe opcje (miesięczna cykliczna  lub składka roczna)

Osoby powyżej 65 r.ż. mogą wystąpić do zarządu z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacania składek.

Składka miesięczna (automatyczna) lub roczna:


Multisport:

Multisport jest przeznaczony tylko dla członków ZZF, którzy przystąpili do programu poprzez formularz.


KARTY PODSTAWOWE


KARTY DODATKOWE – DLA CAŁEJ RODZINY

Karty dla osób dodatkowych są dostępne tylko dla członków i członkiń ZZF, zamawiających kartę MultiSport dla siebie.


WARUNKI uczestnictwa w programie „Karty MultiSport dla członków i członkiń ZZF”:

  1. oferta skierowana jest wyłącznie do aktywnych członków i członkiń Związku Zawodowego Filmowców (z aktualnie opłaconą składką członkowską);
  2. użytkownikom i użytkowniczkom kart, którzy nie opłacą składki członkowskiej w ZZF, karty będą blokowane;
  3. Miesięczna opłata  za wybrane karty odbywa się poprzez płatności cykliczne, czyli automatyczne comiesięczne obciążenie karty. Płatności realizowane są góry za kolejny miesiąc i są automatycznie ustawione na 25 dnia każdego miesiąca. 
  4. zapisy do programu dla osób członkowskich odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie ZZF: https://docs.google.com/forms/u/3/d/e/1FAIpQLSdQJUCjQsFr6ZkR0Erqf4yyiXMiesjOds6uYK2i6jCa9KiQLg/viewform
  5. Dane osobowe podane przy płatności cyklicznej i w formularzu zgłoszeniowym powinny być takie same jak w deklaracjach członkowskich.
  6. karty są wysyłane do końca miesiąca poprzedzającego opłacany miesiąc;
  7. do 10-go dnia każdego miesiąca można zrezygnować z karty na kolejny miesiąc, zmienić rodzaj karty lub dodać osobę towarzyszącą. W tym celu prosimy o kontakt – biuro@filmowcy.art;
  8. nieopłacenie składki miesięcznej do 25. dnia miesiąca (z góry za kolejny miesiąc) jest równoznaczne z rezygnacją z programu.

Ubezpieczenie medyczne w PZU

Program grupowego prywatnego ubezpieczenia medycznego w PZU przeznaczony jest tylko dla członków ZZF, którzy przystąpili do programu poprzez formularz oraz utworzyli konto na Moje PZU i zamówili tam właściwy pakiet.

Każda osoba należąca do Związku może ubezpieczyć się indywidualnie, z rodziną lub partnerem/partnerką. Umawianie wizyt możliwe jest za pośrednictwem całodobowej  MOJE PZU (strona www lub aplikacja) albo przez infolinię 801 405 905.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Zakresy ubezpieczenia

Do wyboru są cztery zakresy ubezpieczenia: Standard, Komfort, Komfort Plus, Optimum oraz trzy pakiety: Indywidualny, Rodzinny i Partnerski.


Pakiety Indywidualne


Pakiety Rodzinne

W pakiecie rodzinnym można ubezpieczyć współmałżonka/kę lub partnera/kę i dzieci do 18 roku życia lub do 25, jeśli się uczą.

Do pakietu rodzinnego można dopisać współmałżonka/dziecko – w każdym czasie.


Pakiety Partnerskie

Ubezpieczenie obejmuje Związkowca + 1 osobę. Może to być małżonek/partner życiowy albo dziecko. W pakiecie partnerskim można ubezpieczyć partnera/partnerkę tej samej lub przeciwnej płci. W przypadku zmiany partnera/ki, po poinformowaniu PZU ubezpieczenie dla dotychczasowej osoby wygasa, w to miejsce można wpisać inną osobę.


Regulamin ubezpieczenia medycznego  PZU

OFERTA

1. Oferta skierowana jest wyłącznie do członków  i członkiń Związku Zawodowego Filmowców, którzy  mają aktualnie opłacone składki członkowskie.

2. W ofercie dostępne są cztery zakresy ubezpieczeń medycznych: Standard, Komfort, Komfort Plus, Optimum, które różnią się rodzajem świadczeń oraz ceną.

3. Szczegółowy opis każdego zakresu oraz lista jednostek, świadczących usługi z zakresu ubezpieczenia medycznego PZU dostępne są na stronie Związku https://filmowcy.art/opieka-medyczna/

PRZYSTĄPIENIE

4. Do ubezpieczenia medycznego  PZU można przystąpić samodzielnie, z partnerem lub z rodziną (ze współmałżonkiem i/lub z dziećmi). W przypadku zmiany partnera w pakiecie partnerskim, można dopisać do partycypacji nowego partnera/partnerkę, zastępując poprzednią osobę.
5. Dopisanie nowych osób do pakietu rodzinnego lub partnerskiego może nastąpić w dowolnym czasie.
6. W pakiecie rodzinnym można ubezpieczyć dzieci do 18 roku życia (lub do 26, jeśli się uczą).

7. Pakiety można zmieniać po roku partycypacji.

PŁATNOŚCI, SKŁADKI

8.  Miesięczna opłata  za wybrane pakiety odbywa się poprzez płatności cykliczne, czyli automatyczne comiesięczne obciążenie karty. Płatności realizowane są góry za kolejny miesiąc i są automatycznie ustawione na 25 dnia każdego miesiąca. 

9. Zapisy nowych osób do programu prywatnej opieki medycznej PZU odbywają się do 15-go każdego miesiąca na kolejny miesiąc poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie ZZF https://docs.google.com/forms/d/e/1faipqlsfihjxkmgcpbhmx9qwhk8mypix38bfudbqtvdvweg9fyu_bna/viewform

10. Z ubezpieczenia można zrezygnować w każdej chwili z miesięcznym pełnym okresem wypowiedzenia. W tym celu prosimy o kontakt – biuro@filmowcy.art;

11.  Jeśli z jakiś powodów przelew do nas nie dotrze (brak środków na koncie, nieaktywna karta) system automatycznie wyśle przypomnienie, a brak wpłaty do 25. dnia miesiąca będzie skutkował zawieszeniem możliwości korzystania z usług medycznych, a następnie skreśleniem z listy ubezpieczonych. Kolejne przystąpienie do programu będzie możliwe dopiero w kwietniu 2024 r.; więc warto zadbać o terminowość wpłat.

UMAWIANIE WIZYT

  1. Wizyty i badania umawiamy przez MOJE PZU (strona www lub aplikacja)

albo przez infolinię 801 405 905.

  1. Sprawy techniczne dotyczące konta MOJE PZU:

Infolinia: PZU 801 102 007

Kontakt: informacje o ubezpieczeniu:

Jacek Lasok

e-mail: jlasok@agentpzu.pl

tel: +48 789 405 326

Godziny pracy: pon-pt: 8:00 – 16:00

Dagmara Pająk

e-mail: dagmarapajak@pzu.pl

tel: +48 695 933 854

Godziny pracy: pon-pt: 8:00 – 16:00