Ubezpieczenie medyczne w PZU

Program grupowego prywatnego ubezpieczenia medycznego w PZU przeznaczony jest tylko dla członków ZZF, którzy przystąpili do programu poprzez formularz oraz utworzyli konto na Moje PZU i zamówili tam właściwy pakiet.

Każda osoba należąca do Związku może ubezpieczyć się indywidualnie, z rodziną lub partnerem/partnerką. Umawianie wizyt możliwe jest za pośrednictwem całodobowej  MOJE PZU (strona www lub aplikacja) albo przez infolinię 801 405 905.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Zakresy ubezpieczenia

Do wyboru są cztery zakresy ubezpieczenia: Standard, Komfort, Komfort Plus, Optimum oraz trzy pakiety: Indywidualny, Rodzinny i Partnerski.


Pakiety Indywidualne


Pakiety Rodzinne

W pakiecie rodzinnym można ubezpieczyć współmałżonka/kę lub partnera/kę i dzieci do 18 roku życia lub do 25, jeśli się uczą.

Do pakietu rodzinnego można dopisać współmałżonka/dziecko – w każdym czasie.


Pakiety Partnerskie

Ubezpieczenie obejmuje Związkowca + 1 osobę. Może to być małżonek/partner życiowy albo dziecko. W pakiecie partnerskim można ubezpieczyć partnera/partnerkę tej samej lub przeciwnej płci. W przypadku zmiany partnera/ki, po poinformowaniu PZU ubezpieczenie dla dotychczasowej osoby wygasa, w to miejsce można wpisać inną osobę.