Sekcja Kamerowa

Paweł Kincel – przewodniczący
Maciej Berski – wiceprzewodniczący
Krzysztof Włodarczyk – sekretarz
Maciej Sowilski
Jan Wachowski
kontakt: kamera.zzf@filmowcy.art