Sekcja Fotosów

Marcin Makowski – przewodniczący
Karolina Grabowska – wiceprzewodnicząca
kontakt: fotosy.zzf@filmowcy.art