Sekcja Operatorska

Agnieszka Kokowska – przewodnicząca
Rafał Paradowski – wiceprzewodniczący
Jacek Fabrowicz – wiceprzewodniczący
Artur Żurawski
Janusz Julo Sus
kontakt: operatorzy.zzf@filmowcy.art