Sekcja Kostiumowa

CZŁONKINIE ZARZĄDU SEKCJI KOSTIUMOWEJ

Monika Zofia Bebej 
Joanna Pamuła
Małgorzata Karpiuk
Józefina Loy
Zofia Kula-Jeżowska
kontakt: kostiumy.zzf@filmowcy.art