Sekcja Continuity/Script Supervisor

Marzena Popławska – przewodnicząca
Karolina Fołtyn-Gmerek – wiceprzewodnicząca
Kamila Złakowska – wiceprzewodnicząca
kontakt: continuity.zzf@filmowcy.art