Sekcja Charakteryzacji

Marzena Popławska – przewodnicząca
Karolina Fołtyn-Gmerek – wiceprzewodnicząca
Kamila Złakowska – wiceprzewodnicząca
kontakt: continuity.zzf@filmowcy.art