Związek Zawodowy Filmowców

Aktualności

Webinar o ubezpieczeniach

Webinar o ubezpieczeniach

W czerwcu organizujemy dla Was webinar poświęcony takim zagadnieniom jak: ubezpieczenia produkcji, OC, NNW, koszty leczenia przy zdjęciach zagranicznych.

czytaj więcej
WALNE ZEBRANIE ZZF 2024

WALNE ZEBRANIE ZZF 2024

Zapraszamy wszystkie osoby członkowskie na III WALNE ZEBRANIE.

czytaj więcej
BĘDZIEMY NA MDAG INDUSTRY

BĘDZIEMY NA MDAG INDUSTRY

Wspólnie z festiwalem przygotowaliśmy panel dyskusyjny z udziałem osób członkowskich ZZF.

czytaj więcej

Dołącz do nas

Jeżeli chcesz wspólnie z nami zadbać o sprawy naszej grupy zawodowej i uczestniczyć w podejmowaniu decyzji ważnych dla środowiska filmowego, zapraszamy – przyłącz się do nas. W Jedności siła!

Aby przystąpić do Związku należy pobrać i wypełnić deklarację członkowską,
a następnie przesłać ją do nas na adres: biuro@filmowcy.art lub skorzystać  z formularza online.

W poczet Związku Zawodowego Filmowców mogą zostać przyjęci zarówno czynni zawodowo filmowcy, jak również inne osoby, których deklaracje zostaną zatwierdzone przez Zarząd. 
W szczególności osoby, które wykonywały zawody filmowe w przeszłości, a obecnie nabyły uprawnienia emerytalno-rentowe lub osoby, które z powodów losowych nie są czynne zawodowo.

Składka członkowska wynosi 30zł na miesiąc.

Kim jesteśmy

Związek Zawodowy Filmowców powstał z potrzeby zbudowania jedności w środowisku filmowym oraz ochrony praw osób pracujących na co dzień przy produkcji utworów audiowizualnych.

Chcemy stworzyć nową przestrzeń do rozmowy o filmach, przestrzeń dla ludzi, którzy poprzez swoją codzienną pracę tworzą filmy. Zależy nam na tym, aby przedstawiciele wszystkich pionów i zawodów filmowych zaczęli mówić jednym głosem.

Naszą intencją jest podniesienie jakości powstających w Polsce filmów, poprzez podnoszenie naszych kwalifikacji i kompetencji, ale przede wszystkim poprzez poprawę warunków i bezpieczeństwa naszej pracy.

Zamierzamy dbać o utrwalenie pozytywnych standardów pracy, a także o wprowadzenie ujednoliconych zasad i przestrzeganie zapisów umów, w szczególności dotyczących wynagradzania, a także etyki zawodowej i bezpieczeństwa w branży filmowej. Szczególną uwagę chcemy położyć na ustalenie limitów czasu pracy i ich przestrzeganie.

Chcemy pomagać w negocjowaniu warunków pracy, poprzez świadczenie pomocy prawnej na rzecz członków Związku, w szczególności w zakresie odzyskiwania zaległych należności finansowych, a także reprezentację związkowców w sporach zbiorowych i indywidualnych z innymi podmiotami.

Mając na uwadze wspieranie przedstawicieli naszego zawodu znajdujących się w potrzebie, zamierzamy opracować program socjalny oraz stworzyć fundusz pomocowy dla ofiar wypadków na planach filmowych. Tym celom będą służyć również ubezpieczenia grupowe, jakimi zostaną w przyszłości objęci członkowie Związku.

W strukturach Związku mogą powstać sekcje zawodowe (np. sekcja oświetleniowa, scenograficzna, kamerowa, dźwiękowa itp.), mające na celu dbałość o interesy każdej grupy zawodowej. 

Związek Zawodowy Filmowców działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i Statut Związku, współpracujemy
z innymi związkami zawodowymi, organizacjami kultury oraz z mediami.

Kontakt

prosimy o kontakt mailowy

biuro@filmowcy.art

chcesz uzyskać wsparcie? pomoc@filmowcy.art

tel. 572 165 181 (Jolanta Tokarczyk) godz. 10-14


fb: facebook.com/filmowcy.art

adres: Puławska 61, p. 213. 02-595 Warszawa

(dyżury w środy w godz 10:00-14:00 po wcześniejszym umówieniu)

NIP: 5213918121, REGON: 388016090

nr konta: 05 2490 0005 0000 4530 6230 1055


Deklaracja członkowska:

i deklaruję chęć wstąpienia do Związku Zawodowego Filmowców

KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzula jest integralną częścią deklaracji członkowskiej ZZF, zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6 79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Administrator danych osobowych:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Zawodowy Filmowców z siedzibą przy ulicy Chełmskiej 21, w Warszawie 00-725, adres mailowy właściwy dla spraw związanych z przechowywaniem danych osobowych: biuro@filmowcy.art

Cel przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych ZZF oraz w celu realizacji ciążących
na administratorze obowiązków zgodnie z przepisami prawa.

Odbiorcy danych:
Odbiorcami danych są upoważnieni do ich otrzymania w celach statutowych oraz inne podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych:
a) dane o przynależności Związkowej przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych ZZF i czas realizacji ciążących na administratorze obowiązków zgodnie z przepisami;
b) dane osób przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W zależności od podstawy przetwarzania danych część z tych praw może zostać ograniczona odrębnymi przepisami. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych ich aktualizacji oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
ZFF_logo_bialy

ZARZĄD:

przewodniczący: WITOLD PŁÓCIENNIK
wiceprzewodniczący: AGATA STRÓŻYŃSKA-BARSZCZEWSKA,
PRZEMYSŁAW KRAWCZYK, KRZYSZTOF WŁODARCZYK
skarbnik: KONRAD PRUSKI
członkowie zarządu: MAGDALENA MAJ, AGNIESZKA OLEJNIK, JADWIGA DZIUMA


Inspektor Ochrony Danych

Jolanta Tokarczyk

rodo@filmowcy.art