Zapraszamy wszystkie osoby członkowskie na III WALNE ZEBRANIE Związku Zawodowego Filmowców.

KIEDY:
Termin: 6 lipca 2024 r. (sobota), godz. 10.15
GDZIE:
Vizja Park, ul. Okopowa 59, Warszawa

  1. Otwarcie walnego zebrania przez przewodniczącego oraz Zarząd Związku Zawodowego Filmowców;
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i komisji skrutacyjnej;
  3. Sprawozdanie z działalności ZZF za 2023 rok;
  4. Absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy;
  5. Wybór brakujących osób członkowskich Zarządu ZZF;
  6. Omówienie kierunków rozwoju ZZF;
  7. Przedstawienie planów działalności do końca 2024 roku;
  8. Omówienie składek członkowskich i budżetu ZZF;
  9. Wolne wnioski, uwagi, dyskusje;
  10. Zamknięcie walnego zebrania.

Osoby, które nie będą mogły wziąć osobistego udziału w Walnym Zebraniu, mogą ustanowić pełnomocnika. Jedna osoba może posiadać maksymalnie dwa pełnomocnictwa, podpisane przez osoby, które Wam ich udzielają.

Prosimy o przyniesienie ze sobą na zebranie walne wydrukowanych i podpisanych pełnomocnictw.