Sekcja Oświetleniowa

Łukasz Cichecki – przewodniczący
Konrad Pruski – wiceprzewodniczący
Ryszard Kozak- wiceprzewodniczący
Mateusz Kuźniak
Dariusz Maliński
kontakt: swiatlo.zzf@filmowcy.art