Mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo, w czerwcu skierowaliśmy do Ministry Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanny Wróblewskiej wniosek o wydanie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji utworu audiowizualnego innego niż film.

W obecnym stanie prawnym obecne rozporządzenie o bezpieczeństwie i higienie pracy przy produkcji filmowej z 2011 r obejmuje jedynie filmy, które są przeznaczone do kin. Nie obejmuje zaś filmów telewizyjnych, seriali, produkcji na platformy streamingowe, reklam, teledysków, teatrów telewizji itd.

TUTAJ znajdziesz treść pisma