Zwracamy się do wszystkich organizacji związanych z branżą filmową, a także do osób niezrzeszonych, o podjęcie pilnej dyskusji o warunkach pracy w naszej branży, a w szczególności podjęcie tematu czasu pracy i odpoczynku.

Dla naszego wspólnego dobra, w atmosferze szacunku i ze zrozumieniem potrzeb wszystkich zaangażowanych w proces produkcji filmowej, powinniśmy określić i usystematyzować standardy naszej pracy.

Zarząd ZZF

Instytucje, organizacje, gildie, osoby niezrzeszone, które chciałyby wziąć udział w pracach, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@filmowcy.art

Do wiadomości:

Radosław Śmigulski, Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;

Zbigniew Domagalski, Dyrektor Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych;

Jacek Bromski, Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich;

Jerzy Kapuściński, Dyrektor Artystyczny Studia Munka SFP;

Irena Strzałkowska, Prezeska Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych;

Maciej Dydo, Dyrektor Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych;

Dominik Skoczek, Dyrektor Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych;

Dariusz Jabłoński, Prezydent Polskiej Akademii Filmowej;

Iza Wójcik, Dyrektorka Polskiej Akademii Filmowej;

Natalia Grzegorzek, Prezeska Polskiej Gildii Producentów;

Pola Guźlińska, Przewodnicząca Gildii Polskich Charakteryzatorów;

Miłosz Bembinow, Przewodniczący Stowarzyszenia Autorów ZAiKS;

Maksymilian Rogacki, Przewodniczący ZG Związku Zawodowego Aktorów Polskich;

Andrzej Gajewski, Dyrektor Generalny Związku Artystów Scen Polskich;

Andrzej Jakimowski, Przewodniczący Gildii Reżyserów Polskich;

Magdalena Lankosz, Dyrektorka Gildii Reżyserów Polskich;

Lidia Duda, Członkini Zarządu Gildii Polskich Reżyserów Dokumentalnych;

Sean Bobbitt, Prezes Stowarzyszenia Producentów Polskiej Animacji;

Piotr Śliskowski, Przewodniczący Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych;

Ilona Łepkowska, Przewodnicząca Zarządu Gildii Scenarzystów Polskich;

Marcin Konarzewski, Przewodniczący Gildii Montażu i Postprodukcji;

Marek Król, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Montażystów;

Aleksandra Kraus, Przewodnicząca Stowarzyszenia Kolorystów Filmowych;

Renata Czarnkowska-Listoś, Przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiety Filmu;

Barbara Białowąs, Prezeska Stowarzyszenia Kobiet Filmowców.