Zapraszamy na bezpłatne, certyfikowane szkolenia z udzielania pierwszej pomocy na planach filmowych. 

Bezpłatny Kurs Pierwszej Pomocy skierowany jest do filmowców i filmowczyń. Szkolenia odbędą się we wrześniu oraz w październiku.

Stacjonarne szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez specjalistę – ratownika medycznego Krzysztofa Jakucego z zespołem (MedykFX). Zaplanowaliśmy 6 terminów szkolenia po 4 godziny każde, z udziałem kameralnej grupy ok. 15 osób. Szkolenia zostaną zakończone imiennym certyfikatem, które prześlemy drogą mailową.

Cykl zostanie zainaugurowany 2 września podczas Eventu Nowych Technologii Zdjęć Filmowych PSC. Szkolenia są częścią projektu Ratownictwo medyczne dla ekip filmowych, realizowanego dzięki współfinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W ramach projektu Związek Zawodowy Filmowców będzie dystrybuować apteczki z podstawowym wyposażeniem na plany zdjęciowe oraz broszury dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną i trwa 4 godziny. Zaprezentowane zostaną zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia w tym ćwiczenia m. in. z użyciem defibrylatora AED i z resuscytacji krążeniowo-oddechowej z fantomem.

TERMINY I ZAPISY

2 września | 11-15 | Studio nr 3, WFDiF ul. Chełmska 21|

POZOSTAŁE TERMINY:
12 września | 17-21 | WFDiF ul. Chełmska 21
18 września | 17-21 | WFDiF ul. Chełmska 21
4 października | 17-21 | lokalizacja zostanie podana w późniejszym terminie
17 października | 17-21 | lokalizacja zostanie podana w późniejszym terminie
24 października | 17-21 | lokalizacja zostanie podana w późniejszym terminie