Zaprezentowaliśmy projekt Filmowego Regulaminu Pracy – efekt prac związkowców w czasie ostatnich miesięcy.

Motto spotkania „W stronę samoregulacji” – doskonale korespondowało ze zmianami zawartymi w Filmowym Regulaminie Pracy, który powstał jako inicjatywa samych filmowców. Dokument reguluje warunki pracy ekip filmowych, czas pracy, przerw i odpoczynku, nadgodziny, dojazdy, ilość dni pracy w tygodniu.

Projekt Filmowego Regulaminu Pracy został dobrze przyjęty przez obecnych w Serocku; zgromadzeni zgodzili się co do konieczności uregulowania przedstawionych kwestii, które często pozostają niedopowiedziane czy nadinterpretowane. Projekt trafi teraz pod dyskusje środowiskowe.

Z ramienia Związku w spotkaniu wzięli udział: Zofia Bebej, Daria Dwornik, Małgorzata Karpiuk, Marta Kozioł, Marzena Popławska, Marek Cydorowicz i Witold Płóciennik oraz Pola Guźlińska i Aneta Brzozowska z Gildia Polskich Charakteryzatorów Filmowych, Telewizyjnych i Teatralnych.

Dziękujemy Stowarzyszenie Filmowców Polskich za zaproszenie, oficjalne i kuluarowe spotkania oraz przyjazną narrację i zrozumienie.

fot. Borys Skrzyński/SFP