Od 1 kwietnia 2023 ruszył program Karty MultiSport dla członków i członkiń ZZF.

Rodzaje kart MultiSport

Karty dostępne są w dwóch rodzajach: jako Karty podstawowe i Karty dodatkowe – dla całej rodziny.

KARTY PODSTAWOWE

MultiSport Plus

Możliwość kilkukrotnego wejścia do obiektów w ciągu dnia. Dostęp do ponad 4700 obiektów sportowych;

MultiSport Classic

Możliwość skorzystania z jednego obiektu w ciągu dnia. Dostęp do ponad 2700 obiektów sportowych;

MultiSport Light

Korzystanie zgodnie z liczbą wejść zapisanych na karcie, nie częściej niż raz dziennie. Dostęp do ponad 2600 obiektów sportowych.

KARTY DODATKOWE – DLA CAŁEJ RODZINY

Karty dla osób dodatkowych są dostępne tylko dla członków i członkiń ZZF, zamawiających kartę MultiSport dla siebie.

Karta dla Osoby Towarzyszącej (max 1)

Możliwość wyboru dowolnego typu karty podstawowej, dostęp do aktywności jak przy karcie typu Pracownik;

MultiSport Kids

Dla osób do 15 r.ż. różnorodne zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci oferta ponad 2200 obiektów;

MultiSport Kids Aqua

Dla osób do 15. r.ż. oferta ponad 650 basenów i Aquaparków;

Karta MultiSport Student

Dla osób od 16 do 26 r.ż. oferta ponad 4300 obiektów sportowych usługi online;

Karta MultiSport Senior (max 2 osoby)

Dla osób powyżej 60 r.ż. wejście raz dziennie do 16:00 oferta 3600 obiektów sportowych usługi online.

Warunki uczestnictwa, zapisy i płatności

Oferta skierowana jest wyłącznie do aktywnych członków i członkiń Związku Zawodowego Filmowców (z aktualnie opłaconą składką członkowską). Zgłoszenia do programu i wpłaty przyjmowane są do 10. dnia miesiąca (z góry za kolejny miesiąc),

Miesięczna opłata (płatna z góry 1 dnia miesiąca za kolejny miesiąc) uzależniona jest od rodzaju karty. Płatności realizowane będą przez stronę ZZF przez system PayU na zasadzie subskrypcji, zgodnie w wykupionym przez członka lub członkinię rodzajem karty. Adres mailowy w systemie eMultisport musi być taki sam, jak wprowadzony na profilu członkowskim w ZZF.

Karty (elektroniczne) są wysyłane do końca miesiąca poprzedzającego opłacany miesiąc.

Zapisy do programu odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie ZZF:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQJUCjQsFr6ZkR0Erqf4yyiXMiesjOds6uYK2i6jCa9KiQLg/viewform

Rezygnacje

Brak ostatecznego uregulowania opłaty (z subskrypcji lub uzupełnienia zaległości na konto) do 20 dnia każdego miesiąca spowoduje wyłączenie karty Multisport od kolejnego miesiąca. Wszelkie rezygnacje i zmiany należy zgłaszać mailowo na adres: jolanta.tokarczyk@filmowcy.art