Związek Zawodowy Filmowców powstał z potrzeby zbudowania jedności w środowisku filmowym oraz ochrony praw osób pracujących na co dzień przy produkcji utworów audiowizualnych.

Chcemy stworzyć nową przestrzeń do rozmowy o filmach, przestrzeń dla ludzi, którzy poprzez swoją codzienną pracę tworzą filmy. Zależy nam na tym, aby przedstawiciele wszystkich pionów i zawodów filmowych zaczęli mówić jednym głosem.

Naszą intencją jest podniesienie jakości powstających w Polsce filmów, poprzez podnoszenie naszych kwalifikacji i kompetencji, ale przede wszystkim poprzez poprawę warunków i bezpieczeństwa naszej pracy.

Zamierzamy dbać o utrwalenie pozytywnych standardów pracy, a także o wprowadzenie ujednoliconych zasad i przestrzeganie zapisów umów, w szczególności dotyczących wynagradzania, a także etyki zawodowej i bezpieczeństwa w branży filmowej. Szczególną uwagę chcemy położyć na ustalenie limitów czasu pracy i ich przestrzeganie.

Chcemy pomagać w negocjowaniu warunków pracy, poprzez świadczenie pomocy prawnej na rzecz członków Związku, w szczególności w zakresie odzyskiwania zaległych należności finansowych, a także reprezentację związkowców w sporach zbiorowych i indywidualnych z innymi podmiotami.

Mając na uwadze wspieranie przedstawicieli naszego zawodu znajdujących się w potrzebie, zamierzamy opracować program socjalny oraz stworzyć fundusz pomocowy dla ofiar wypadków na planach filmowych. Tym celom będą służyć również ubezpieczenia grupowe, jakimi zostaną w przyszłości objęci członkowie Związku.

W strukturach Związku mogą powstać sekcje zawodowe (np. sekcja oświetleniowa, scenograficzna, kamerowa, dźwiękowa itp.), mające na celu dbałość o interesy każdej grupy zawodowej. 

Związek Zawodowy Filmowców działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i Statut Związku, współpracujemy
z innymi związkami zawodowymi, organizacjami kultury oraz z mediami.