Kontakt

prosimy o kontakt mailowy

biuro@filmowcy.art

chcesz uzyskać wsparcie? pomoc@filmowcy.art

tel. 572 165 181 (Jolanta Tokarczyk) godz. 10-14


fb: facebook.com/filmowcy.art

adres: Puławska 61, p. 213. 02-595 Warszawa

(dyżury w środy w godz 10:00-14:00 po wcześniejszym umówieniu)

NIP: 5213918121, REGON: 388016090

nr konta: 05 2490 0005 0000 4530 6230 1055


Deklaracja członkowska:

i deklaruję chęć wstąpienia do Związku Zawodowego Filmowców

KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzula jest integralną częścią deklaracji członkowskiej ZZF, zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6 79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Administrator danych osobowych:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Zawodowy Filmowców z siedzibą przy ulicy Chełmskiej 21, w Warszawie 00-725, adres mailowy właściwy dla spraw związanych z przechowywaniem danych osobowych: biuro@filmowcy.art

Cel przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych ZZF oraz w celu realizacji ciążących
na administratorze obowiązków zgodnie z przepisami prawa.

Odbiorcy danych:
Odbiorcami danych są upoważnieni do ich otrzymania w celach statutowych oraz inne podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych:
a) dane o przynależności Związkowej przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych ZZF i czas realizacji ciążących na administratorze obowiązków zgodnie z przepisami;
b) dane osób przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W zależności od podstawy przetwarzania danych część z tych praw może zostać ograniczona odrębnymi przepisami. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych ich aktualizacji oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
ZFF_logo_bialy

ZARZĄD:

przewodniczący: WITOLD PŁÓCIENNIK
wiceprzewodniczący: AGATA STRÓŻYŃSKA-BARSZCZEWSKA,
PRZEMYSŁAW KRAWCZYK, KRZYSZTOF WŁODARCZYK
skarbnik: KONRAD PRUSKI
członkowie zarządu: MAGDALENA MAJ, AGNIESZKA OLEJNIK, JADWIGA DZIUMA


Inspektor Ochrony Danych

Jolanta Tokarczyk

rodo@filmowcy.art