Praca na planie filmowym to fascynujące wyzwanie, gdzie kreatywność spotyka się z rzeczywistością. Jak w każdej dziedzinie kluczowym elementem jest bezpieczeństwo każdej osoby pracującej na planie.

Pierwsza pomoc medyczna na planie filmowym to nie tylko wymóg bezpieczeństwa, ale przede wszystkim etyczna odpowiedzialność wobec zespołu filmowego. W trakcie intensywnych i często wymagających produkcji, zdolność do udzielenia natychmiastowej pomocy może zrobić ogromną różnicę między życiem a śmiercią, między szybkim powrotem do pracy a długotrwałym urazem.

Naszym celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie posiadania solidnej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy medycznej w środowisku filmowym. Ta broszura oferuje praktyczne informacje, wskazówki i procedury, które pozwolą nam wszystkim uczestniczyć w produkcji filmowej z pełnym zrozumieniem i gotowością do działania w przypadku nagłej potrzeby.

W ramach zrealizowanego przez nas projektu „Pierwsza pomoc dla ekip filmowych” zorganizowaliśmy 6 szkoleń, zakupiliśmy 100 apteczek na plany oraz wydrukowaliśmy broszurę na temat pierwszej pomocy na planie filmowym. Broszura to 20 stron z najważniejszymi, praktycznymi informacjami, które były omawiane na naszych szkoleniach z pierwszej pomocy w 2023 r., prowadzonych przez Krzysztofa Jakucego z zespołem z MedykFX, który również jest autorem merytorycznym broszury.

Aktualnie trwają zapisy dotyczące odbioru APTECZEK PIERWSZEJ POMOCY Mamy ich aż 100 dzięki wsparciu Polskiego Instytuty Sztuki Filmowej. W pierwszej kolejności czekamy na zgłoszenia osób pracujących jako kierownicy planów zrzeszonych w ZZF. Inne osoby chętne z ZZF również zachęcamy do zapisów. Warunkiem wydania apteczki jest opłacona składka członkowska.


Mamy wielką nadzieję kontynuować cykl szkoleniowy w drugiej połowie 2024 roku.