Warsztaty zorganizowane przez Związek Zawodowy Filmowców w czasie Eventu Nowych Technologii Zdjęć Filmowych (2 września 2023, WFDiF, Warszawa) zgromadziły wielu uczestników, którzy dowiedzieli się, jak zachować się w nagłym przypadku, jak pomóc, zanim przyjedzie pogotowie, jak prawidłowo przeprowadzić sztuczne oddychanie, jak ułożyć chorego w razie ataku padaczki czy co zrobić w czasie nagłego zachłyśnięcia.

Fot. Jarosław Sosiński, ZZF

Ta praktyczna wiedza może się przydać każdemu w najmniej oczekiwanych okolicznościach życia. Prowadzący warsztaty Krzysztof Jakucy z Medyk FX, ratownik medyczny na planach filmowych, mówił też o postępowaniu w przypadku złamań, upadków, nagłej utraty przytomności itp. A wszystko na podstawie własnych doświadczeń z pracy na planach filmowych i nie tylko.

Dla tych którzy nie mogli wziąć udział w szkoleniu otwieramy kolejne terminy:

12, 18 września; WFDiF Warszawa ul. Chełmska 21, bud. Lipsk

4, 17, 24 października.

Szkolenia są współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Warsztaty odbyły się w ramach Event Nowych Technologii Zdjęć Filmowych