W październiku ubiegłego roku Związek Zawodowy Filmowców złożył wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, który wystąpił do Minister Marleny Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie działań w zakresie uregulowania norm dotyczących minimalnego czasu wypoczynku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Z odpowiedzi ministry można zapoznać się tutaj.

W sierpniu br. Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Więcek, nagrał wypowiedź na nasz temat o ustawowym zapewnieniu osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych prawa do minimalnego czasu wypoczynku.

5 października 2022 r. RPO skierował do Minister Rodziny i Polityki Społecznej wystąpienie dotyczące potrzeby podjęcia stosownych działań legislacyjnych. Wskazał m.in.: że naruszeniem istoty konstytucyjnego prawa do odpoczynku w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej jest brak ochrony prawnej jednostki, która nie ma realnej możliwości kształtowania treści zobowiązania do pracy, a zatrudnienie cywilnoprawne jest jedynym źródłem utrzymania. Pismo trafiło też do Sejmu i Senatu. Jesteśmy jedynym związkiem zawodowym w Polsce, który działa w sprawie regulacji warunków pracy przy umowach cywilnoprawnych. B2B, umowy o dzieło, umowy zlecenie.

Z odpowiedzi wynika, że rozwiązania problemu osób wykonujących zawody związane z produkcją audiowizualną należy poszukiwać poprzez unormowanie tej materii w odrębnej ustawie.