MultiSport Classic Karta dla Osoby Towarzyszącej

179,00  teraz, i 179,00  co miesiąc w 25. dniu miesiąca

Pierwsza płatność: 25 grudnia 2023

Opis

MultiSport Classic Karta dla Osoby Towarzyszącej 

Dostęp do ponad 4700 obiektów sportowych jak przy karcie typu Classic.

Jedna Wizyta w każdym dniu miesiąca.

W przypadku Okresu Rozliczeniowego obejmującego okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy liczba Wizyt przysługujących Użytkownikowi Karty ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Zakres Programu MultiSport Classic dla Osoby Towarzyszącej 

Wstęp do obiektów Partnerów, takich jak: basen, lodowisko, ścianka wspinaczkowa, korty do squash, sauna, siłownia, grota solna.

Udział w zajęciach, takich jak: aqua aerobic, joga (z wyjątkiem szkół jogi), sztuki walki, rowery spinningowe, taniec (z wyjątkiem szkół tańca), zajęcia fitness.

Koszt dostępu na okres 1 miesiąca dla jednej Osoby Towarzyszącej

165,74 zł bez VAT płatne z góry 25-tego każdego miesiąca
(słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych 74/100 groszy)

  1. Program opodatkowany jest stawką VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dniu podpisania niniejszej Umowy, Program podlega opodatkowaniu według 8% stawki VAT.
  2. Koszt wydania każdego duplikatu Karty wynosi 30 PLN (trzydzieści PLN) netto. Kwota ta obejmuje koszt dostawy duplikatu do Do wymienionej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień podpisania niniejszej Umowy, wydanie duplikatu Karty podlega opodatkowaniu według 23% stawki VAT. W ramach wynagrodzenia za Kartę duplikat zostanie wydany bez dodatkowej opłaty w następujących przypadkach: potwierdzonej zaświadczeniem policji kradzieży Karty oraz zmiany nazwiska Użytkownika.