MultiSport Light Karta dla Osoby Towarzyszącej

124,00  teraz, i 124,00  co miesiąc w 25. dniu miesiąca

Pierwsza płatność: 25 lutego 2024

Opis

MultiSport Light 8 dla Osoby Towarzyszącej

Korzystanie zgodnie z liczbą wejść zapisanych na karcie, nie częściej niż raz dziennie.

Dostęp do ponad 2600 obiektów sportowych.

Zakres Programu MultiSport Light 8

Wstęp do obiektów Partnerów, takich jak: basen, lodowisko, korty do squash, sauna, siłownia.

Udział w zajęciach, takich jak: joga z wyjątkiem szkół jogi, sztuki walki z wyjątkiem szkół walki, rowery spinningowe, taniec z wyjątkiem szkół tańca, zajęcia fitness

Opłata za Kartę MultiSport Light 8 dla Osoby Towarzyszącej:

dla jednej Osoby Towarzyszącej  114,81 złotych bez VAT płatne z góry 25-tego każdego miesiąca

(słownie: sto czternaście złotych 81/100 groszy)

  1. Program opodatkowany jest stawką VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dniu podpisania niniejszej Umowy, Program podlega opodatkowaniu według 8% stawki VAT.
  2. Koszt wydania każdego duplikatu Karty wynosi 30 PLN (trzydzieści PLN) netto. Kwota ta obejmuje koszt dostawy duplikatu do Do wymienionej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień podpisania niniejszej Umowy, wydanie duplikatu Karty podlega opodatkowaniu według 23% stawki VAT. W ramach wynagrodzenia za Kartę duplikat zostanie wydany bez dodatkowej opłaty w następujących przypadkach: potwierdzonej zaświadczeniem policji kradzieży Karty oraz zmiany nazwiska Użytkownika.