MultiSport Plus Karta dla Osoby Towarzyszącej

199,00  teraz, i 199,00  co miesiąc w 25. dniu miesiąca

Pierwsza płatność: 25 grudnia 2023

Opis

MultiSport Plus Karta dla Osoby Towarzyszącej 

dostęp do aktywności jak przy karcie typu Plus.

Możliwość kilkukrotnego wejścia do obiektów w ciągu dnia.

Dostęp do ponad 4700 obiektów sportowych

Zakres Programu MultiSport Plus dla Osoby Towarzyszącej

Wstęp do obiektów Partnerów, takich jak: basen, lodowisko, ścianka wspinaczkowa, korty do squash, sauna (łaźnia, jacuzzi), siłownia, grota solna.

Udział w zajęciach, takich jak: aqua aerobic, joga, sztuki walki, rowery spinningowe (indoor cycling i spinning), taniec, zajęcia fitness (m.in. fitness z elementami tańca, gimnastyka, pilates), nordic-walking.

 Opłata miesięczna za Kartę MultiSport Plus dla jednej Osoby Towarzyszącej:

 184,26 zł bez VAT płatne z góry 25-tego każdego miesiąca

(słownie: sto osiemdziesiąt cztery złote 26/100 groszy)

  1. Program opodatkowany jest stawką VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dniu podpisania niniejszej Umowy, Program podlega opodatkowaniu według 8% stawki VAT.
  2. Koszt wydania każdego duplikatu Karty wynosi 30 PLN (trzydzieści PLN) netto. Kwota ta obejmuje koszt dostawy duplikatu do Do wymienionej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień podpisania niniejszej Umowy, wydanie duplikatu Karty podlega opodatkowaniu według 23% stawki VAT. W ramach wynagrodzenia za Kartę duplikat zostanie wydany bez dodatkowej opłaty w następujących przypadkach: potwierdzonej zaświadczeniem policji kradzieży Karty oraz zmiany nazwiska Użytkownika.