Pakiet Indywidualny KOMFORT PLUS

91,50  teraz, i 91,50  co miesiąc w 25. dniu miesiąca

Pierwsza płatność: 25 grudnia 2023

Opis

Pakiet Indywidualny PZU

KOMFORT PLUS

29 rodzajów konsultacji – bezpłatnie i 1 rodzaj konsultacji ambulatoryjnych. 29 badań

lub zabiegów ambulatoryjnych i 4 wizyty domowe rocznie. W pakiecie także szczepienia na grypę sezonową i tężec oraz przegląd stomatologiczny raz w roku.

 

Szczegółowy opis zakresu Komfort Plus