Pakiet Indywidualny OPTIMUM

138,50  now, and 138,50  on the 25th of each month

First payment: 25 czerwca 2023

Opis

Pakiet Indywidualny PZU

OPTIMUM

33 rodzaje konsultacji lekarskich – bezpłatnie i 2 rodzaje konsultacji ambulatoryjnych. 378 rodzajów badań diagnostycznych, 4 wizyty domowe w roku.

Szczepienia ochronne na: grypa sezonowa, tężec, WZW, typu A i B. 30 zabiegów rehabilitacji rocznie. Przeglad stomatologiczny raz w roku.

Szczegółowy opis zakresu Optimum