Pakiet Indywidualny OPTIMUM

138,50  teraz, i 138,50  co miesiąc w 25. dniu miesiąca

Pierwsza płatność: 25 września 2023

Opis

Pakiet Indywidualny PZU

OPTIMUM

33 rodzaje konsultacji lekarskich – bezpłatnie i 2 rodzaje konsultacji ambulatoryjnych. 378 rodzajów badań diagnostycznych, 4 wizyty domowe w roku.

Szczepienia ochronne na: grypa sezonowa, tężec, WZW, typu A i B. 30 zabiegów rehabilitacji rocznie. Przeglad stomatologiczny raz w roku.

Szczegółowy opis zakresu Optimum