Pakiet Indywidualny KOMFORT

57,50  teraz, i 57,50  co miesiąc w 25. dniu miesiąca

Pierwsza płatność: 25 grudnia 2023

Opis

Pakiet Indywidualny PZU

KOMFORT

Bezpłatnie 25 rodzajów konsultacji lekarskich. 173 rodzaje badań diagnostycznych bezpłatnie i 118 rodzajów badań ze zniżką 15%. Dwie wizyty domowe rocznie i przegląd stomatologiczny raz w roku w pakiecie. W ofercie nie ma konsultacji ambulatoryjnych.

Szczegółowy opis zakresu Komfort