Pakiet Indywidualny STANDARD

29,00  teraz, i 29,00  co miesiąc w 25. dniu miesiąca

Pierwsza płatność: 25 lutego 2024

Opis

Pakiet Indywidualny PZU

STANDARD

Ubezpieczenie obejmuje bezpłatny, nielimitowany dostęp do konsultacji ambulatoryjnych 16 specjalistów (m.in. alergolog, dermatolog, kardiolog, ginekolog, chirurg, ortopeda, okulista itd). Obejmuje również badania pielęgniarskie (pobranie krwi, pomiar ciśnienia, alergologiczne (odczulanie), wybraną diagnostykę (22 rodzaje badań bezpłatnie, 118 typów badań ze zniżką 15 %), badania hormonalne, wybrane badania USG. Przegląd stomatologiczny – raz w roku. W przypadku niektórych badań radiologicznych i testów alergologicznych stosowane jest 15% zniżki.

Nie ma dostępu do lekarza rodzinnego, internisty i pediatry. Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów konsultacji lekarzy ze stopniem doktora, doktora habilitowanego lub tytułem profesora.

 

Szczegółowy opis zakresu Standard