Pakiet Partnerski STANDARD

57,75  teraz, i 57,75  co miesiąc w 25. dniu miesiąca

Pierwsza płatność: 25 lutego 2024

Opis

Pakiet Partnerski PZU

STANDARD

Ubezpieczenie obejmuje Związkowca + 1 osobę. Może to być małżonek/partner życiowy albo dziecko.
W pakiecie nie ma dostępu do lekarza rodzinnego, pediatry i internisty.
Jest natomiast bezpłatny dostęp do 16 rodzajów konsultacji i 22 rodzajów badań diagnostycznych oraz 29 badań lub zabiegów ambulatoryjnych.
Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów konsultacji lekarzy ze stopniem doktora, doktora habilitowanego lub tytułem profesora.

Szczegółowy opis zakresu Standard