Pakiet Rodzinny KOMFORT

172,00  teraz, i 172,00  co miesiąc w 25. dniu miesiąca

Pierwsza płatność: 25 września 2023

Opis

Pakiet Rodzinny PZU

KOMFORT

Ubezpieczenie obejmuje Związkowca/czynię + małżonek/partner życiowy + dzieci.  W pakiecie jest dostęp do lekarza rodzinnego, pediatry i internisty.

Ubezpieczenie obejmuje ponadto dostęp do 25 rodzajów konsultacji lekarskich – bezpłatnie i 173 rodzajów badań  diagnostycznych, a także dwie wizyty domowe w roku.

Szczegółowy opis zakresu Komfort