Pakiet Rodzinny OPTIMUM

415,00  now, and 415,00  on the 25th of each month

First payment: 25 czerwca 2023

Opis

Pakiet Rodzinny PZU

OPTIMUM

Ubezpieczenie obejmuje Związkowca/czynię + małżonek/partner życiowy + dzieci.

W pakiecie jest dostęp do lekarza rodzinnego, pediatry i internisty, a także do 33 rodzajów konsultacji lekarskich i 378 rodzajów badań – bezpłatnie.
Cztery wizyty  domowe rocznie i 30 zabiegów rehabilitacji rocznie.

Szczegółowy opis zakresu Optimum