Pakiet Rodzinny STANDARD

86,50  now, and 86,50  on the 25th of each month

First payment: 25 czerwca 2023

Opis

Pakiet Rodzinny PZU

STANDARD

Ubezpieczenie obejmuje Związkowca/czynię + małżonek/partner życiowy + dzieci. Zapewniony jest bezpłatny dostęp do 16 rodzajów konsultacji i 22 rodzajów badań diagnostycznych oraz 29 badań lub zabiegów ambulatoryjnych.

W przypadku gdy uprawnionym do świadczeń jest dziecko do 15. roku życia, organizacja konsultacji ambulatoryjnej zależy od jej dostępności w danej lokalizacji.

W pakiecie nie ma dostępu do lekarza rodzinnego, pediatry i internisty oraz do lekarzy ze stopniem doktora, doktora habilitowanego lub tytułem profesora.

Szczegółowy opis zakresu Standard