Podsumowanie panelu w Gdyni

W ramach sekcji Industry na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni rozmawialiśmy o warunkach pracy w branży filmowej. Przedmiotem dyskusji były: regulacje czasu pracy i odpoczynku, 11-godzinny dzień pracy, nadgodziny, przerwy itd.

Paneliści zgodzili się co do konieczności wypracowania jednolitych zasad, a dyrektor Polski Instytut Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski zapewnił, że rozwiązania przyjęte w ramach samoregulacji środowiskowej będą honorowane przez PISF. Do najpilniejszych zaliczono ograniczenie nadgodzin. Kamil Przełęcki zwrócił uwagę na zróżnicowane czynniki, prowadzące do ich powstawania, a Dorota Roqueplo (ZZF) przedstawiła rozwiązania francuskie, gdzie liczba nadgodzin jest ograniczona do minimum z uwagi na wysokie koszty. Jan P. Matuszyński zwrócił uwagę na dobre przygotowanie w okresie preprodukcji, które przyczynia się do sprawniejszej pracy w czasie zdjęć, zaś Aneta Brzozowska podkreślała specyficzny charakter pracy pionów: charakteryzacja, kostiumy i scenografia, które najwcześniej zaczynają pracę na planie i często ostatni go opuszczają.

Przedstawiciele producentów zwrócili uwagę na ograniczenia finansowe produkcji, a zgromadzona na sali publiczność również dzieliła się swoim doświadczeniem, szczególnie z pracy przy zagranicznych produkcjach. W finale zaprezentowano wstępny szkic porozumienia między ZZF, a Polską Gildią Producentów, do którego zaproszeni są również przedstawiciele innych gildii i stowarzyszeń. Zdecydowano o kontynuacji rozmów w kolejnych miesiącach, a wszyscy paneliści podkreślili wolę spotkania w Gdyni za rok i podpisanie porozumienia, regulującego warunki pracy w branży filmowej.

Panel REGULACJE RYNKU PRACY W BRANŻY FILMOWEJ odbył się z udziałem:

Związek Zawodowy Filmowców

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych – KIPA

Gildia Reżyserów Polskich

Gildia Polskich Charakteryzatorów Filmowych, Telewizyjnych i Teatralnych

Polska Gildia Producentów