WARUNKI uczestnictwa w programie „Karty MultiSport dla członków i członkiń ZZF”:

  1. oferta skierowana jest wyłącznie do aktywnych członków i członkiń Związku Zawodowego Filmowców (z aktualnie opłaconą składką członkowską);
  2. użytkownikom i użytkowniczkom kart, którzy nie opłacą składki członkowskiej w ZZF, karty będą blokowane;
  3. miesięczna opłata (płatna z góry za kolejny miesiąc) za kartę wynosi: sprawdź cenę w ZAKŁADCE OPŁATY/ MULTISPORT. Opłata za wybraną kartę MultiSport oraz karty dodatkowe odbywa się poprzez płatności cykliczne, czyli automatyczne comiesięczne obciążenie karty. Płatności realizowane są góry. Comiesięczne obciążenie karty będzie automatycznie ustawione na 20-go dnia każdego miesiąca i opłata ta będzie opłatą za kolejny miesiąc kalendarzowy, zgodnie w wykupionym przez członka lub członkinię rodzajem karty;
  4. zapisy do programu dla osób członkowskich odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie ZZF: https://docs.google.com/forms/u/3/d/e/1FAIpQLSdQJUCjQsFr6ZkR0Erqf4yyiXMiesjOds6uYK2i6jCa9KiQLg/viewform
  5. adres mailowy w systemie Multisport musi być taki sam, jak wprowadzony na profilu członkowskim w ZZF;
  6. karty są wysyłane do końca miesiąca poprzedzającego opłacany miesiąc;
  7. do 15 dnia każdego miesiąca można zrezygnować z karty na kolejny miesiąc, zmienić rodzaj karty lub dodać osobę towarzyszącą. W tym celu prosimy o kontakt – biuro@filmowcy.art;
  8. nieopłacenie składki miesięcznej do 20. dnia miesiąca (z góry za kolejny miesiąc) jest równoznaczne z rezygnacją z programu.