„Nadmierne godziny pracy  i niewystarczający odpoczynek są plagą przemysłu filmowego i telewizyjnego na całym świecie” – mówi Christy Hoffman, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych UNI Global Union.

Dane z 22 krajów

W 2021 roku Federacja zebrała dane z 28 związków zawodowych w 22 krajach, reprezentujących ponad 150 000 członków ekip produkcji filmów fabularnych i seriali. Badanie koncentrowało się na warunkach pracy. Zaowocowało raportem oraz wydaniem rekomendacji dla członków związków zawodowych sektora filmowego i telewizyjnego. Wnioski, jakie płyną z raportu nie są optymistyczne i wskazują na konieczność zmian.

Do najczęstszych trudności, z jakimi borykają się członkowie ekip filmowych i telewizyjnych na całym świecie należą:

  • nieustanne naciski i presja w miejscu pracy,
  • wydłużające się godziny  pracy, a przez to narażenie na uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym,
  • brak czasu wolnego między dniami pracy i w weekendy.

Jak pokazuje badanie, taka praca jest nieefektywna i warunki te nie mogą być dłużej utrzymywane.

Rekomendacje

Federacja wydała rekomendacje, wzywając producentów filmowych i telewizyjnych do zapewnienia ekipom podstawowych potrzeb. Dotyczy to szczególnie odpowiedniego czasu wypoczynku dobowego i tygodniowego, respektowania przerw na posiłki, prawa do opieki zdrowotnej i możliwości kontaktu z rodziną, a także ​prawa do swobodnego zrzeszania się, przeciwdziałania dyskryminacji i równej płacy za równą pracę.

Istotnym krokiem na drodze do zmian jest promowanie dobrych praktyk w zakresie zapewnienia zrównoważonych godzin pracy i bezpieczeństwa. Ważną rolę w tym procesie odgrywają zarówno przepisy prawa krajowego jak i układy zbiorowe ze związkami zawodowymi.

Cały raport można przeczytać poniżej:

….

Źródło: