Podsumowanie spotkania

W mijającym tygodniu spotkaliśmy się z Kobietami Filmu i reprezentującą to Stowarzyszenie Renatą Czarnkowską-Listoś. Na spotkaniu z ramienia Związku również dominowały panie, ale rozmawialiśmy o sprawach dotyczących obu płci; Kodeksie dobrych praktyk oraz o mobbingu.

Wszyscy zgodziliśmy się co do potrzeby zorganizowania szkoleń antymobbingowych dla członków Związku oraz szkoleń poprawiających wzajemną komunikację w naszej pracy. Chcemy skorzystać w tym zakresie z doświadczeń Kobiet Filmu i podjąć wspólne działania.

Czy komunikując się z drugim człowiekiem, zwłaszcza kiedy jesteśmy zestresowani, zmagamy się z brakiem czasu itp., nie naruszamy czyjejś godności? Nie bójmy się mówić i reagować.

O szkoleniach z tego zakresu będziemy Was informować.