Zapraszamy związkowców i związkowczynie na WALNE ZEBRANIE członków Związku Zawodowego Filmowców.

4 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 (II termin 4 czerwca 2022 godz. 10.15) w warszawskim Kinie Elektronik, ul. Gen. Zajączka 7 odbędzie się Walne Zebranie Członków Związku Zawodowego Filmowców. Na zebranie serdecznie zapraszamy wszystkich członków Związku. Mamy nadzieję na liczną obecność Związkowców. Członek Związku może uczestniczyć w walnym zebraniu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnikiem może zostać inny członek Związku. Druk pełnomocnictwa znajduje na naszej stronie w zakładce DO POBRANNIA.

Pisemne pełnomocnictwo powinno być dostarczone do Zarządu w dniu Walnego Zebrania Członków.

Zapraszamy serdecznie