Kontynuujemy spotkania, poświęcone warunkom pracy w branży filmowej z udziałem organizacji filmowych. II tura rozmów odbyła się 11 września 2023 w siedzibie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie.

Podobnie jak przed miesiącem, spotkaliśmy się z przedstawicielami organizacji filmowych, aby porozmawiać o uregulowaniu warunków pracy w branży audiowizualnej w świetle zaproponowanego przez Związek Filmowego Regulaminu Pracy.

Fot. J. Tokarczyk

Zgromadzeni zwrócili uwagę, że sytuacji w naszej branży nie regulują systemowe rozwiązania w zakresie prawa pracy, obejmujące pracowników etatowych. Dzieje się tak, dlatego że większość przedstawicieli zawodów filmowych w Polsce (w przeciwieństwie do naszych kolegów-filmowców zagranicą) pracuje w oparciu o umowy cywilnoprawne lub B2B.

W związku z tym na innych zasadach, niż w przypadku pracowników, rozliczane są np. delegacje czy wyżywienie ekipy na planie. Inne są też regulacje w naszej branży jeśli chodzi o ubezpieczenia.

Rozmawialiśmy o 11-godzinnym dniu pracy, 11-godzinnym odpoczynku dobowym, ograniczeniu godzin nadliczbowych, pracy w niedzielę i o 5 dniowym tygodniu pracy. W przypadku wielu produkcji zachowanie wolnych od pracy weekendów staje się już normą, co bardzo nas cieszy

Zaproszenie Związku Zawodowego Filmowców przyjęły niemal wszystkie organizacje filmowe, a w drugim, roboczym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących instytucji:

Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA), Gildia Reżyserów Polskich, PSC Stowarzyszenie Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych – KIPA, Stowarzyszenie Kobiet Filmowców/Polish Female Filmmakers Association, Związek Zawodowy Filmowców, Gildia Montażu i Postprodukcji GMP, PSM Polskie Stowarzyszenie Montażystów, ZZAP Związek Zawodowy Aktorów Polskich a także po raz pierwszy Koło Młodych SFP .

Spotkania robocze, poświęcone warunkom pracy w produkcjach audiowizualnych będą kontynuowane.