Czy można zaprzestać pracy w sytuacji niebezpiecznej?

Przekazujemy Wam porcję wiedzy na temat bezpieczeństwa, nawiązując do rozwiązań MIĘDZYNARODOWEJ GILDII AUTORÓW ZDJĘĆ FILMOWYCH – ICG: International Cinematographers Guild.

Co pewien czas będziemy informować o metodach działania związków zawodowych za granicą.

Rekomendacje, o których poniżej, obowiązują za Oceanem:

Jako Związek Zawodowy Filmowców zgadzamy się z nimi. W kolejnych postach wyjaśnimy procedury bezpieczeństwa w Polsce i nasze stanowisko.

Czy w skrajnych przypadkach można zaprzestać wykonywania pracy? Międzynarodowa Gildia Autorów Zdjęć Filmowych stoi na stanowisku, że tak. Należy chronić siebie i innych, odmawiając wykonania zadania, które naraziłoby na szwank nasze życie, zdrowie lub bezpieczeństwo.

Aby odmowa była skuteczna w świetle prawa, musi zostać spełnionych kilka warunków:

  • tam, gdzie to możliwe, członek ekipy poprosił o wyeliminowanie niebezpieczeństwa, a pracodawca tego nie zrobił;
  • członek ekipy odmówił wykonywania pracy w „dobrej wierze”, będąc przeświadczonym o grożącym niebezpieczeństwie;
  • nie ma czasu, aby zmienić niebezpieczną sytuację, nie ma możliwości wcześniejszego zgłoszenia nieprawidłowości do odpowiednich organów (w Polsce odpowiednikiem mogłaby być np. Państwowa Inspekcja Pracy).
  • nie ma możliwości wcześniejszego zgłoszenia sytuacji niebezpiecznej do przedstawiciela związku zawodowego;

Co powinien zrobić członek związku zawodowego ICG?

  • poinformować produkcję o niebezpieczeństwie i wznowieniu pracy gdy zagrożenie minie;
  • jak najszybciej zgłosić niebezpieczną sytuację za pośrednictwem infolinii do właściwych organów;

Przepisy prawa uprawniają związkowców do odmowy wykonania pracy w takich sytuacjach, przy czym podlegają oni ochronie prawnej i nie mogą zostać zwolnieni.

Zarząd ICG rekomenduje też zrobienie notatek opisujących sytuację niebezpieczną i pozyskanie świadków zdarzenia oraz poinformowanie przedstawiciela swojego związku zawodowego.

Mając w pamięci dokonania ICG zapraszamy do polskiego Związku Zawodowego Filmowców. Aby się zapisać zapraszamy do wypełnienia deklaracji członkowskiej dostępnej w zakładce Dołącz do nas.