Badanie autorstwa Brygidy Dyllus przeprowadzonej na 462 osobach.

Na tak zadane pytanie 45,7% odpowiedziało, że źle; dobrze oceniło warunki pracy w Polsce 36,4% ankietowanych, a bardzo dobrze – 2%.

Wśród najczęstszych problemów wymieniano ponad 12-godzinny czas pracy, opóźnienia w płatnościach, niewypłacanie honorarium i brak umów przed przystąpieniem do pracy.

Internetową ankietę w 2021 r. przeprowadziła Brygida Dyllus na potrzeby pracy magisterskiej „Formy regulujące pracę w produkcji filmowej w Polsce i Europie” w łódzkiej PWSFTviT.

W ankiecie wzięło udział niemal 500 osób w wieku 20-50 lat, ponad 53 proc. odpowiedzi udzielili mężczyźni. Do tej pracy będziemy wracać w kolejnych postach, a wkrótce prześlemy do Was własną ankietę, pomocną przy opracowaniu Filmowego regulaminu pracy.


Jak oceniacie pracę w branży filmowej?
Piszcie do nas na adres: biuro@filmowcy.art