Sekcja fotosistów, jako pierwsza w Związku Zawodowym Filmowców wybrała swój zarząd.

Tworzą go: przewodniczący Marcin Makowski i wiceprzewodnicząca Karolina Grabowska. Gratulujemy i zapraszamy pozostałe sekcje do wyboru swoich władz.

Marcin Makowski jest fotografem, fotosistą, absolwentem kulturoznawstwa (specjalność filmoznawcza) na Uniwersytecie Łódzkim. Związany z planem filmowym od 1998 r. Autor fotosów do wielu filmów fabularnych i seriali telewizyjnych. Współpracował z Andrzejem Wajdą, Robertem Glińskim, Januszem Majewskim, Agnieszką Holland, Krzysztofem Zanussim, Kingą Dębską itd. Marcin publikował m.in. w:: „Elle”, „Viva”, „Gala”, „Glamour”, „Kino”, „Film”, „Cinema”, „Film & Tv Kamera”, „Przekrój”, „Janosik Prawdziwa Historia”, „Księga Dziesięciolecia Polski Niepodległej” itp.

Karolina Grabowska jest absolwentką PWSFTv i T w Łodzi na kierunku fotografia. Od 4 lat aktywnie pracuje na planach filmów fabularnych, seriali oraz reklam, a prywatnie zajmuje się fotografią drogi. Jej portfolio można zobaczyć na www.karolinagrabowska.com

Swoje postulaty do zarządu sekcji fotosistów możecie zgłaszać za pośrednictwem maila: fotosy.zzf@filmowcy.art

Niezrzeszonych fotosistów i przedstawicieli pozostałych zawodów filmowych zapraszamy do Związku!