Podsumowanie webinaru organizowanego przez PIP

Praca dzieci i młodocianych była przedmiotem webinaru Państwowej Inspekcji Pracy m.in. dla członków ZZF. Czas na podsumowanie:

-Dzieci i młodociani podlegają szczególnej ochronie. Dzieci mogą pracować maksymalnie 6 godzin dziennie, tylko w sektorach: kultura, sport lub reklama. Nie mogą pracować w porze nocnej.

-Wystąpiliśmy o doprecyzowanie, czy oznacza to stricte „pracę” w wymiarze do 6 godzin, czy ogólnie przebywanie na planie (przygotowania, oczekiwanie). O stanowisku Głównego Inspektoratu Pracy będziemy informować.

-Nie ma dolnej granicy wieku, co oznacza to, że w filmie czy serialu można angażować już niemowlęta. Potrzebne są jednak zgody rodziców/opiekunów, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej i dyrektora szkoły, orzeczenie lekarza oraz zezwolenie inspektora pracy.

-Praca bez zezwolenia jest zagrożona karą grzywny do 30 000 zł.

-Młodociani – między 15. a 18. rokiem życia (zmiana przepisów; do 2018 r. były to osoby w wieku 16-18 lat) mogą pracować tylko przy tzw. pracach lekkich. Jeśli ukończyli 16 lat – nawet do 8 godz. na dobę. Nie potrzebują opinii poradni, dyrektora szkoły itp.

-Kiedy otrzymamy odpowiedź z Inspekcji Pracy, zorganizujemy szkolenie z udziałem inspektora PIP oraz psychologa dziecięcego, poświęcone pracy dzieci i młodocianych na planach zdjęciowych.

odpowiedzi na pytania zadane podczas webinaru

Ochrona pracy dzieci i młodocianych – prezentacja