Informacje na temat metod płatności za najbliższy rok.

W związku z pojawiającymi się licznymi zapytaniami odnośnie uiszczania opłat za składki członkowskie w 2022 roku, śpieszymy z informacją, że członkowie i członkinie Związku mają do wyboru dwie możliwości. 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE na rok 2022

  • płatność kwartalna płatna do dnia 20. pierwszego miesiąca każdego kwartału (20 stycznia, 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października)

koszt: 90 zł (w pierwszym kwartale poprosimy o wpłaty do 31 stycznia)

  • płatność roczna płatna do 31 stycznia 2022

            koszt: 360 zł


Płatności należy uiszczać na konto:

Związek Zawodowy Filmowców

ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa

NIP: 5213918121, REGON: 388016090

nr konta: 05 2490 0005 0000 4530 6230 1055

W tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko 


Członkowie i członkinie w wieku 65+ mogą wystąpić do zarządu o zwolnienie ze składek.

W tym celu prosimy o kontakt pod adresem:

biuro@filmowcy.art