W dniu 28.02.2024 r złożyliśmy pismo do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawiające stanowisko Związku Zawodowego Filmowców, odnoszące się do zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w kontekście wynagrodzenia twórców audiowizualnych z tytułu eksploatacji utworów online.

Jako Związek Zawodowy Filmowców, zrzeszający 1400 filmowców i filmowczyń, chcielibyśmy zwrócić uwagę na istotną kwestię dotyczącą tantiem z Internetu oraz ich znaczenia dla polskich twórców. Ostatnie zmiany w przepisach regulujących obszar prawa autorskiego nie zawiera zapisów zapewniających twórcom i twórczyniom prawo do tantiem za eksploatację filmów w Internecie. Oczywiste jest, że tak rażący brak wywołuje sprzeciw w naszym środowisku. Uregulowanie tej kwestii ma kluczowe znaczenie dla zachowania godziwych warunków pracy oraz wsparcia dla naszych profesjonalistów w branży filmowej. Dlatego jako Związek Zawodowy Filmowców popieramy apel Stowarzyszenia Filmowców Polskich w tej sprawie.

Tantiemy z Internetu stanowią istotny element dochodu dla polskich twórców i twórczyń filmowych. W obliczu dynamicznego rozwoju technologii cyfrowych i coraz większej liczby platform streamingowych, tantiemy te są nieodzownym źródłem utrzymania dla wielu artystów, scenarzystów, reżyserów i innych twórców filmowych.

PEŁNA TREŚĆ NASZEGO STANOWISKA W TEJ SPRAWIE